Menu Bongso88

© 2021 soikeolonggia.com. Đã Đăng Ký Bản Quyền

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật và những điều đi kèm cần lưu ý.

Soi Kèo Long Gia là ai?

Soi Kèo Long Gia (sau đây có thể đề cập là “Soi Kèo Long Gia Com”; “SoikeoLongGia”; “Kèo Bóng Long Gia”; “Kèo Bóng Đá Long Gia” hoặc “chúng tôi”) vận hành trang web https://soikeolonggia.com/ (sau đây gọi là “Dịch vụ”).

Trang mục này là trang thông báo cho anh em các chính sách của chúng tôi về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân khi anh em sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và các lựa chọn anh em đã liên kết với dữ liệu đó.

Soi Kèo Long Gia đánh giá cao sự truy cập thường xuyên, liên tục của anh em và cam kết tôn trọng quyền riêng tư của anh em bằng cách thực hiện tất cả các bước và biện pháp cần thiết để bảo vệ các thông tin cá nhân của anh em một cách đầy đủ. Vì lý do này, chúng tôi đã tạo “Chính sách bảo mật” này để thông báo cho anh em cách chúng tôi thu thập, quản lý và sử dụng thông tin cá nhân của anh em như một phần của hoạt động bình thường của trang web này.

“Chính sách Bảo mật” này được điều chỉnh bởi Điều khoản sử dụng của chúng tôi, một trong hai chính sách này có thể được cập nhật định kỳ. Do bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách này đều có hiệu lực ngay lập tức, người dùng có trách nhiệm phải xem xét kỹ lưỡng và thường xuyên các tài liệu này để được thông báo về các nội dung và tính năng kiểm soát hiện tại của các chính sách này.


Lưu ý quan trọng về đội tuổi người dùng

Trang web này không được tiếp thị hoặc dành cho người chưa thành niên hay người thiếu năng lực pháp lý để tham gia các hoạt động đánh bạc trực tuyến. Bất cứ ai dưới 18 tuổi đều bị nghiêm cấm sử dụng trang web này hoặc các dịch vụ mà nó cung cấp. Theo đó, thông tin nhận dạng độ tuổi đó không được thu thập trên trang web này và chúng tôi cũng không cố ý thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào từ khách truy cập dưới 18 tuổi.


Các loại thông tin cá nhân được thu thập và lý do

Dữ liệu được thu thập từ người dùng truy cập hoặc sử dụng trang web này có thể được phân loại là thông tin phi cá nhân hoặc thông tin cá nhân.

Thông tin phi cá nhân và việc sử dụng

Thông tin chung được tự động thu thập về anh em và các hoạt động của anh em mà không thể xác định cá nhân anh em thông qua việc anh em truy cập hoặc sử dụng trang web này có thể bao gồm:

 • Loại máy tính mà anh em đang sử dụng để truy cập internet.
 • Các khả năng, tính năng và chức năng của máy tính đó.
 • Vị trí địa lý chung nơi đặt máy tính đó.
 • Máy chủ duy nhất hoặc định danh miền cho kết nối internet.
 • Ngày và giờ cụ thể anh em đang truy cập trang web.
 • Các thay đổi và chuỗi hoạt động của anh em trong trang web.
 • Nhiều thông tin kỹ thuật liên quan phi cá nhân khác.

Hành động và hoạt động của người dùng trong trang web, bao gồm các trang được xem, thời gian dành cho các trang cụ thể, thói quen duyệt web tổng quát, xu hướng lưu lượng truy cập điển hình, tùy chọn nhấp chuột hoặc lựa chọn, tỷ lệ thoát, v.v., được thu thập và lưu trữ chủ yếu để nghiên cứu, phân tích và phát triển thêm.

Bộ sưu tập dữ liệu cụ thể này là tất cả thông tin được truyền thông thường xuyên bằng trình duyệt web hoặc phần mềm của anh em đến trang web lưu trữ bất cứ khi nào anh em kết nối với internet. Nó không xác định được và không thể nhận diện được, có nghĩa là không thể xác định người dùng từ bất kỳ thông tin nào được liệt kê ở trên.

Mục đích cơ bản của nó là thu thập số liệu thống kê và tạo báo cáo về việc sử dụng của người dùng bất cứ khi nào họ truy cập SoiKeoLongGia.Com để sử dụng nội bộ, nhằm hỗ trợ các nỗ lực không mệt mỏi của chúng tôi khi liên tục thiết kế và thiết kế lại trang web để cải thiện chức năng và trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Thông tin cá nhân và việc sử dụng

Trong khi thông tin phi cá nhân được thu thập và sử dụng để làm cho việc truy cập trang web này trở nên hấp dẫn và hữu ích hơn đối với người dùng, thông tin cá nhân được thu thập để tập trung vào việc đáp ứng nhu cầu của từng người dùng cụ thể.

Đó là các dữ liệu tiết lộ các khía cạnh khác nhau liên quan đến danh tính cá nhân duy nhất của anh em , do anh em – người dùng tự nguyện cung cấp cho Kèo Bóng Long Gia hoặc các bên thứ ba liên kết chặt chẽ mà anh em đã tìm kiếm trước đây hoặc hiện đang tìm kiếm trải nghiệm dịch vụ được cá nhân hóa hơn.

Thông tin được truy xuất và duy trì tiết lộ danh tính cá nhân của anh em hoặc xác định các đặc điểm và thông tin liên hệ của anh em, bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Tên khai sinh hoặc tên người dùng của anh em.
 • Email hoặc địa chỉ trang web của anh em.
 • Địa chỉ nhà vật lý của anh em.
 • Số điện thoại di động hoặc số điện thoại nhà của anh em.
 • Thông tin cá nhân và sở thích mà anh em tự nguyện cung cấp khác.

Thông tin cá nhân có thể được thu thập thông qua các phương tiện khác nhau, bao gồm việc gửi đăng ký nhận các bản tin, lựa chọn thể thao hoặc thông tin hoặc tính năng định kỳ khác; bài đăng bình luận trên trang web; các hình thức liên lạc trực tiếp; diễn đàn trò chuyện trực tiếp; cũng như hồ sơ được thu thập bởi các đối tác liên kết của chúng tôi, những người chia sẻ thông tin với chúng tôi tùy thuộc vào mức độ dữ liệu anh em cung cấp và bản chất các yêu cầu của anh em.

Dữ liệu người dùng cá nhân có thể được lưu trữ và sử dụng một cách an toàn vì nhiều lý do và theo cách thức như sau, nhưng sẽ không được bán hoặc tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào, bất cứ lúc nào, cho bất kỳ bên thứ ba nào. Những lý do cho phép mà các thông tin cá nhân này có thể được sử dụng, bao gồm những lợi ích hợp pháp như:

 • Liên hệ với anh em – liên lạc với/ hoặc trả lời người dùng để cập nhật thông tin về trang web thích hợp, để thực hiện nghĩa vụ đăng ký, tư vấn về các sản phẩm liên kết/ đối tác hoặc giao dịch dịch vụ/ phần thưởng hoặc thông tin khác, hoặc phản hồi các truy vấn hoặc yêu cầu do người dùng gửi để được hỗ trợ.
 • Xuất bản – được sử dụng trong trường hợp người dùng đã chấp thuận cho phép trang web sử dụng tên hoặc chân dung của họ trong thỏa thuận trước đó.
 • Lưu trữ hồ sơ – mọi tương tác giữa người dùng và trang web có thể ghi lại nhất thiết phải được ghi lại và lưu trữ, bao gồm tất cả các phương tiện tương ứng.
 • Tùy chọn người dùng – thông tin được cung cấp trực tiếp bởi các biểu hiện hiển thị của người dùng liên quan đến sở thích trong một số tùy chọn chơi trò chơi, thể thao và giải trí, cũng như các hoạt động của trang web.
 • Theo dõi nội bộ – thông qua việc sử dụng địa chỉ IP, cookie và các công nghệ tiêu chuẩn khác.

Địa chỉ IP có thể được coi là thông tin cá nhân khi chuỗi số được tạo tự động được gán cho máy tính của anh em được liên kết với thông tin nhận dạng cá nhân khác. Tương tự, cookie là một phương thức thông thường và được chấp nhận chung được sử dụng để thu thập, theo dõi và lưu trữ các thông tin trên ổ cứng của người dùng thông qua các chuỗi văn bản nhỏ được gửi qua các trình duyệt cũng có thể được kết hợp với các định danh cá nhân.


Sử dụng cookie mở rộng

Cookies nghĩa là một hình thức xâm lấn tối thiểu để biên dịch dữ liệu thống kê trang web do người dùng truy cập – các trang được truy cập, các tài liệu được tải xuống và các hoạt động khác của trang web, cũng như các trang web riêng biệt được truy cập trước và sau trang web này, …, cho phép SoiKeoLongGia.Com điều chỉnh các dịch vụ của mình phù hợp hơn cho người dùng cụ thể trong việc thực hiện toàn bộ lượt truy cập và xu hướng điều hướng từ trang này sang trang khác được cá nhân hóa, có mục đích và làm hài lòng khách hàng hơn.

Mục đích cơ bản ở đây là làm cho quyền truy cập và mục tiêu của người dùng hiệu quả và hợp lý hơn, đồng thời cho phép kích hoạt tức thời các tính năng có thể áp dụng nhất của người dùng thông qua nhận dạng và gọi lại các tương tác của khách truy cập dựa trên cookies.


Chấp nhận, sửa đổi và cập nhật chính sách

Việc truy cập hoặc sử dụng trang web này theo bất kỳ cách nào cấu thành sự chấp nhận của người dùng đối với “Chính sách bảo mật” này.

Soi Kèo Long Gia Com có quyền thay đổi, sửa đổi hoặc cập nhật “Chính sách bảo mật” này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước và sau khi được công bố, những thay đổi, sửa đổi và cập nhật đó sẽ được áp dụng trực tiếp và có hiệu lực ngay lập tức.

Vì vậy, người dùng có trách nhiệm định kỳ kiểm tra và xem xét Chính sách này để cập nhật thông tin.


Mọi thông tin anh em có thể cập nhật thêm tại:

Địa chỉ Liên hệ:

 • Địa chỉ: 64 Hồ Văn Tư, Trường Thọ, Thủ Đức, TPHCM, Việt Nam
 • Postcode: 700000
 • Website: https://soikeolonggia.com/
 • Số điện thoại: 0901680379
 • Email: [email protected]
 • Hashtag: #soikeolonggia, #soi-keo-long-gia, #longgia, #soikeo, #soikeobongda, #soi-keo-bong-da-hom-nay, #soi-keo-hom-nay

https://twitter.com/soikeolonggia
https://soikeolonggia.business.site/
https://500px.com/p/soikeolonggia
https://www.reddit.com/user/soikeolonggia
https://www.producthunt.com/@soikeolonggia
https://www.youtube.com/channel/UCZK_ADGGe1xagJtY1pFTaYQ/about
https://www.linkedin.com/in/soikeolonggia
https://www.pinterest.com/soikeolonggia
https://www.goodreads.com/soikeolonggia
https://scholar.google.com/citations?hl=vi&user=0IEVaYEAAAAJ
https://vimeo.com/soikeolonggia
https://www.youtube.com/channel/UCy6GHYdQWFPaCdSEmGKleeg
https://soikeolonggia.blogspot.com/
https://foursquare.com/user/1394719210/list/soikeolonggia
https://soikeolonggia.wordpress.com/
https://vi.gravatar.com/soikeolonggia
https://www.behance.net/soikeolonggia
https://www.kickstarter.com/profile/soikeolonggia/about
https://dribbble.com/soikeolonggia/about
https://soikeolonggia.tumblr.com/
https://www.twitch.tv/soikeolonggia
https://www.flickr.com/people/soikeolonggia/
https://about.me/soikeolonggia
https://www.instapaper.com/p/soikeolonggia
https://www.diigo.com/user/soikeolonggia
https://www.skillshare.com/en/profile/soikeolonggia/872095612
https://sites.google.com/view/soikeolonggiacom/

Bản đồ vị trí của chúng tôi: